keskiviikko 28. elokuuta 2019

Jumala tekee ihmeitä


Rakas ystävä, katselet varmaankin ihmeissäsi tuota kuvaa, joka tässä blogitekstissä on. Kuva on otettu Liesjärven kansallispuiston yhden parkkipaikan vierestä. Siellä on kivi, jonka päällä on ollut vähän multaa, ja siihen on pudonnut puun siemen. Siemen on lähtenyt kasvamaan ja kasvattanut juuret kiven ympäri maahan saakka. Vaikka olen viettänyt paljon aikaa metsissä ja nähnyt monenlaista, niin tuo oli kyllä uskomaton näky.

Hengellisessä mielessä me voimme ajatella, että missä Jumala antaa siemenen itää, niin sinne Hän antaa myös kasvun. Kun mietitään sitä vertausta, jossa on monenlaisia maaperiä, niin tämä kyseinen siemen on pudonnut inhimillisesti katsoen sinne huonoon maahan, jossa kasvua ei olisi pitänyt tapahtua. Jumala on kuitenkin päättänyt toisin. Hän on antanut sille elämän ja voiman. Me ihmiset emme voi päättää sitä, koska multaa on tarpeeksi, ja koska kasvi pystyy kasvattamaan juuret tarpeeksi pitkiksi.

Sama se on hengellisessä elämässä. Me emme voi päättää toisen puolesta, mitä Jumala hänen elämässään tekee. Minulle tuo kyseinen puu todistaa siitä, ettei ole niin vähän multaa, ei ole niin vähän uskoa, etteikö se kanna. Kun me luotamme Jeesuksen armoon, ja oikeastaan se ei ole edes meidän luottamisessa, vaan jäämme vain Jeesuksen armon varaan: Jeesus, minä olen tässä. Hoida sinä. Niin Jeesus antaa meille kasvun ja voiman ja saamme kasvaa Jeesuksen tuntemisessa. Saamme kiittää tälläkin hetkellä siitä, että Jeesus on antanut meille voiman kasvaa tässä maaperässä, joka juuri meille on annettu, kasvaa Jeesuksen tuntemisessa ja rakkaudessa.

Muista ystävä se, että kun kuolinhetki tulee, joka on meidän viimeinen kamppailu, niin silloin saat luottaa siihen, että Jeesus on kuollut puolestamme sovittaakseen meidän kaikki synnit. Saamme olla hyvässä turvassa ja uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kun tämän uskot, niin sinun nimesi on kirjoitettuna elämän kirjaan. Se mikä elämän kirjaan on kirjoitettu, niin sitä ei sieltä kukaan voi pyyhkiä pois. Aamen.

lauantai 24. elokuuta 2019

Taivaallisen Isän huolenpidossa


Olin hoitamassa pieniä lapsenlapsiani. Päivän mittaan ajattelin sitä, millä tavalla pieni lapsi luottaa koko elämänsä hoitajansa varaan, joka ensisijaisesti on äiti ja isä. Pieni lapsi luottaa siihen, että äiti ja isä pysyvät huolehtimaan hänestä. Hän myös menee aina vanhempiensa luokse, kun hänellä on jokin asia huonosti.

Opetuslapset kysyivät Jeesukselta (Matt. 18:1-3): ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?” Siihen Jeesus vastasi:” Ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan.” Olen usein miettinyt sitä, millainen on pieni lapsi, jollainen Jeesus haluaa meidänkin olevan. Ajattelen yhden tärkeimmistä asioista olevan juuri tuon luottamuksen. Jumala haluaa olla meille rakastava huolehtiva Isä, jonka kanssa me haluamme mieluiten olla ja jonka luo menemme kaikkien asioidemme kanssa. Hän toivoo, että kerromme Hänelle kaiken, ja jos meillä on jostain paha mieli, menemme oitis Hänen luokseen saamaan lohdutusta. Toisaalta silloinkin, jos olemme erityisen iloisia jostain, silloinkin Isä on ensimmäinen, jolle asiasta kerromme.

Pienellekin lapselle voi sattua ikäviä asioita. Hän voi joutua onnettomuuteen tai sairastua vakavasti, esim. syöpään. Näissä tilanteissa vanhemman jatkuva läsnäolo on lapselle erityisen tärkeää, jotta hän jaksaa kestää kaiken. Olenko minä samanlainen suhteessa taivaalliseen Isääni? Turvaanko Häneen vaikeina hetkinä vai koetanko selvitä ongelmieni kanssa yksin? Ja mitä se Jumalaan turvautuminen käytännössä on? Odotanko, että Hän poistaa vaikean elämäntilanteeni, vai että Hän on siinä minun kanssani? Nämä ovat kysymyksiä, joihin on helppo vastata silloin, kun elämä kulkee tavallista arkea, mutta suurten vaikeuksien kohdatessa ei aina ole helppoa luottaa Jumalan huolenpitoon.

Vanhan Testamentin puolella on kertomus, jossa Israelin kansa oli pakkosiirtolaisuudessa ja ajatteli, että Jumala oli heidät kokonaan unohtanut. Tähän Jumala vastasi: ”Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda” (Jes. 49:15). Tuntuu ihan mahdottomalta ajatukselta, että unohtaisi oman lapsensa. Jos se on minulle äitinä mahdotonta, niin ei Jumala ainakaan voi lastansa unohtaa. Tähän valtavaan lohdutuksen sanaan saamme turvautua tänäänkin ja luottaa Jumalan rakastavaan huolenpitoon elämämme jokaisena hetkenä.

sunnuntai 18. elokuuta 2019

Jumala ilmestyy


Rakas ystävä, haluan muutamalla sanalla kertoa siitä, kun Jumala ilmestyi Moosekselle pensaassa. Mooses ihmetteli ensin, miksi pensas ei kulu, vaikka se palaa. Kun hän meni lähemmäksi, niin Jumala sanoi Moosekselle: Ota kengät pois, sillä se maa, jolla seisot, on pyhää maata. Sitten Mooses peitti kasvonsa. Kun tämä tapahtui, Mooses oli paimentamassa väärän jumalan lampaita. Meillä on tänä päivänäkin taipumus peittää kasvomme eli salata syntimme, kun Pyhä Henki puhuttelee meitä. Totuus kuitenkin on, että Jumala tietää meidän tekomme ja vain Jeesus voi meidät pelastaa.

Jos ajattelemme Paavalia, niin Paavalihan vainosi kristittyjä. Sitten Jeesus ilmestyi hänelle Damaskoksen tiellä, löi hänet maahan ja teki sokeaksi. Muutaman päivän kuluttua Ananias-niminen mies tuli Paavalin luokse ja kertoi hänelle Jeesuksesta ja Paavali sai näkönsä takaisin.

Nykyäänkin me ihmiset olemme monella tavalla harhassa. Me luulemme, että jokin asia on Jumalan mielen mukaista, vaikka se ei olekaan. Jumala tekee ihmisissä koko ajan työtään ja ilmestyy sillä tavalla kuin Hän haluaa. Ei se, että ihminen on omasta puolestaan hyvä tai pyhä ratkaise sitä, kenelle Jumala ilmestyy, vaan Jumala ilmestyy, kenelle Hän haluaa ja siten kuin Hän haluaa. Jumala on lähettänyt meille Pyhän Hengen tänne maan päälle ja Hän pystyy puhuttelemaan, ketä Hän haluaa ja siellä missä haluaa. Kenet Hän haluaa työmiehekseen, niin hän voi tehdä sen ihan kenestä hän tahtoo. Me monesti ajattelemme, että ihmiset, jotka ovat Jumalan työssä ovat jotenkin erityisen pyhiä, mutta niin ei ole. Paha pappi itsestään saarnaa, on vanha sanonta. Se on tänä päivänäkin totta. Ainakin minun kokemukseni on, että omista kokemuksista kumpuaa ne tekstit, joita kirjoitan. Eivät ne ole onnistumisia, vaan etupäässä niitä, kun en ole onnistunut.

Sinä ystävä, joka koet olevasi epäonnistunut ja koet jopa, että Jeesus ei ole sinun Jumalasi, sinä saat uskoa, että Jeesus tulee sinunkin elämääsi ja saat ottaa hänet Vapahtajaksesi. Jo syntiinlankeemuksessa me ihmiset olemme tulleet väärän jumalan palvelijoiksi. Meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin uskoa Jeesuksen sovintotyö omalle kohdalle ja sitä kautta tulla Jumalan yhteyteen. Ole hyvässä turvassa ja lohdutettuna. Aamen.

torstai 15. elokuuta 2019

Itsessämme pahoja, Jeesuksessa pyhiä


Miltä sinusta tuntuu, jos ajattelet olevasi paha? Entä silloin kun ajattelet olevasi pyhä? Tosiasiassa me kristityt olemme yhtä aikaa molempia. Itsessämme me olemme syntiin langenneita ja syntisinä me pysymme koko tämän maanpäällisen elämämme ajan. Jumalan armosta me kykenemme osoittamaan läheisillemme rakkautta, huolehtimaan heistä ja toisinaan ajattelemaan myös meille tuntemattomien ihmisten ja tämän maapallon hyvinvointia. Nämä hyvät teotkaan eivät kuitenkaan tee meistä hyviä, vaan pysymme pahoina. Meistä itsestämme lähtevillä teoilla on aina tavalla tai toisella itsekkäät motiivit.

Miten sitten voimme olla samaan aikaan pyhiä? Pyhiä me olemmekin Jeesuksessa Kristuksessa. Raamatussa käytetään sanaa vanhurskas. Minulle tuo sana oli pitkään hyvin vaikea, koska omissa mielikuvissani liitin sen hurskaaseen, moitteettomasti elävään ihmiseen. Vanhurskaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, vaan vanhurskaus tulee meille täysin meidän itsemme ulkopuolelta Jeesuksen sovintotyön tähden. Vanhurskaus tarkoittaa sitä, että meidän julistetaan Jumalalle kelpaavaksi Jeesuksen otettua itselleen kaikki meidän syntimme ja syyllisyytemme. Toinen on siis suorittanut rangaistuksen meidän puolestamme ja me olemme vapaita. Omilla teollamme emme ikinä pysty Jumalalle kelpaamaan.

Jo luomisesta lähtien me kuulumme Jumalalle. Hän loi meidät itseään varten. Ihminen halusi kuitenkin tulla samanlaiseksi kuin Jumala eli hän ei halunnut olla Jumalan alaisuudessa vaan itsenäinen. Ihminen toimi vastoin Jumalan tahtoa ja tuosta Aatamin ja Eevan syntiinlankeemuksesta saakka jokainen ihminen on ollut pois Jumalan yhteydestä. Jumala kuitenkin rakasti ja rakastaa luomaansa ihmistä niin paljon, että Hän halusi ostaa ihmisen itselleen takaisin eli maksaa meidän koko syntivelkamme. Sen vuoksi Jumalan ainoa Poika, Jeesus, syntyi ihmiseksi ja sovitti koko ihmiskunnan synnin. Uskomalla tuo syntien sovitus omalle kohdalle me pääsemme Jeesuksen tähden takaisin Jumalan yhteyteen eli vanhurskaaksi.

Sana pyhä tarkoittaa myös Jumalalle erotettua eli jokainen Jeesuksen pelastama ihminen on myös pyhä. Itsessämme, omassa lihassamme, olemme siis pahoja, mutta samalla Jeesuksessa pyhiä. Jää ystäväni Jeesuksen turvalliseen syliin. Hän on läsnä elämässämme joka hetki. Hän myös vaikuttaa meissä Jumalan mielen mukaista tekemistä ja tahtomista. Ole turvallisella mielellä ja usko Jeesuksessa kaikki sinun syntisi anteeksi.


lauantai 10. elokuuta 2019

Kiitos Jumalalle

En voi kyllin kiittää kaikesta Jumalaani. Silti tiedän, etten ole aina kiitollinen kaikesta, mitä elämässä tapahtuu. Elämään  kuuluu myös pahoja ja raskaita asioita. Miksi sitten kiittäminen ja ylistäminen on niin tärkeää? 
   Kun alan huomata ympärillä hyvin pieniä ja suuria asioita, joissa koen rauhaa, iloa, Jumalan johdatusta tai huolenpitoa, rakkautta, niin tiedän sen olevan lahjaa Isältäni taivaassa. Vaikeina aikoina voi huomata sen, mikä on tärkeää, paremmin kuin silloin kun kaikki on hyvin eli kun elää yltäkylläisyydessä. Vaikeudet avaavat silmät joidenkin asioiden suhteen. Silti vaikeudet voi myös tuoda ahdistuksen ja katkeruuden, kivun, ja silloin kiittäminen on mahdotonta...ei jaksa eikä pysty. Näissäkin tilanteissa Jeesus haluaa olla lähellä, armahtaa ja auttaa rakkaudellaan. Hän hyväksyy sinut sellaisena kuin olet. Raamatussa sanotaan, että Hän on lähellä niitä, joilla on särjetty sydän. Raamatussa sanotaan myös, että autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Psalmissa 146 luvataan, että Herra on iäti uskollinen: Onnellinen on se, joka turvaa Herraan, Jumalaansa.
   Oikeastaan voin joka päivä löytää jotain, josta valittaa tai jotain, josta kiittää. Olen kiitollinen aina, kun saan katsella kaunista luontoa kävellen tai uiden ja kuunnella luonnon ääniä. Paha olo tulee usein monistakin syistä esim. vaikeuksista ihmissuhteissa ja muista huolista ja murheista. Pahan olon purkaminen on tärkeää ja hyväksyttävää ja Jeesuskin haluaa, että tuomme Hänen eteensä rukouksin kaiken sen kurjuuden, mitä koemme. Hän tietää kipumme ja haluaa parantaa ja vapauttaa meidät.  Hän on Vapahtaja, joka tuntee kivut ja sairaudet ja kaiken pahuuden. Hän on itsekin kokenut kaiken sen.
   Kävin lomamatkalla pienessä kauniissa kirkossa, jossa ei ollut muita kuin minä ja mieheni. Kaunis musiikki vain soi hiljaa ja Raamattu oli auki alttarin edessä. Psalmit 145 - 150 avasivat siinä hetkessä minulle kiitosmielen. Näissä luvuissa on kiitosta ja ylistystä: Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää ylistyslaulu!  (Psalmi 147). 
    Kiitänkin lomasta ja kesästä ja kaikesta koetusta. Kiitän juuri niistä hetkistä, jolloin huomaan Jeesuksen olevan läsnä ja yllättäneen minut lahjallaan (esim. tämä hetki kirkossa).  Erityisesti kiitän myös niistä päivistä, jolloin ei ollut ohjelmaa, aika vain lipui ohi...ei mitään erityistä. Saatoin levätä ja antaa ajatusten viedä tai keskittyä kuivien kukkien nyppimiseen tai johonkin muuhun arjen tekemiseen.  
    Kiitos ja ylistys lähentää meitä Jumalaan ja tekee hyvää mielelle ja keholle. Psalmissa 147 Hän lupaa parantaa ne, joiden mieli on murtunut ja sitoa heidän haavansa. Psalmissa 148 kehoitetaan ylistämään Herraa, taivas ja maa! Itselle tulee hyvä olo, kun näkee ympärillä Jumalan ihmeitä ja kauneutta, ja kun sanoin tai sävelin, tanssien ja ajatuksin pystyy liittymään kiitokseen ja ylistykseen.
   Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! ( Psalmi 150). Saamme iloita. Usko Jeesukseen on iloinen asia ja syntien anteeksi saaminen Jeesuksen ristinkuoleman takia, on uusi mahdollisuus meille. Saamme tänäkin aamuna aloittaa päivän turvautuen Jeesukseen. Saamme olla vapaita ja iloisia ja kiittää ja ylistää tästä Jumalaamme. Iloa ja rauhaa kesääsi.
   

keskiviikko 7. elokuuta 2019

Kiusattunakin Jumalan hoidossa


Armoa ja rauhaa rakas ystävä. Haluan muutamalla sanalla kirjoittaa siitä, kuinka sielunvihollinen perkele meitä kiusaa. Meidän on helppo ymmärtää, mitä tarkoittaa se, kun Luther vertaa perkelettä kärpäseen. Perkele on tuhanten juonten mestari ja Luther sanoo myös, että kun me olemme oikein kiusattuja, niin me emme voi sanoa mitään muuta kuin: ’Mene pois saatana. Jeesus on pessyt minut puhtaaksi.’ Me saamme luottaa Jeesuksen armoon kaikissa kiusauksissakin.

Psalmissa 91: 11-12 sanotaan: ”Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja ne kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.” Tässä on yksi sellainen kohta, jolla saatana kiusasi Jeesusta. Se vei Jeesuksen temppelimuurin harjalle ja käski hypätä ja sanoi, että enkelithän ottavat sinut kiinni. Mutta saatana ottaa tuon Raamatun kohdan asiayhteydestä irti. Ei psalmilla tuota tarkoitettu, vaan sitä että missä Jumala meitä johdattaa, niin siellä ei meille mitään tapahdu. Jos me itse uhmaamme ja mennään hyppäämään kalliolta, niin varmasti meille käy huonosti. Ei Jumala käske meidän sellaista tehdä.

Meidän kannattaa muistaa se, että Saatana tuntee kirjoitukset. Hän on yksi langennut enkeli ja tuntee Raamatun tekstit varmasti paremmin kuin yksikään ihminen. Mutta hän vääristelee kirjoituksia ja käyttää niitä meitä vastaan. Juuri sen takia on tärkeää pitää mielessä Lutherin ohje turvautua Jeesuksen armoon saatanan syyttäessä meitä. Kyllä saatanan syytökset on usein ihan totta. Niin kauan, kun me täällä maan päällä eletään, me olemme syntisiä. Meissä on kaikenlaista vikaa. Me saamme sanoa saatanalle, että totta puhut, sellainen minä olen, mutta siitäkin huolimatta Jeesus on minut pessyt. Meidän ei tule tuijottaa itseemme vaan Jeesukseen.

Tässä oli muutama sana kiusattuna olemisesta ja siitä, kuinka moninaiset juonet meidän sielunvihollisella on. Jeesus on kuitenkin antanut meille Pyhän Hengen ja Jumalan Henki on aina voimakkaampi kuin saatanan henki. Me saamme Pyhän Hengen hoidossa ja rakkaudessa turvautua Jumalan armoon. Ole ystävä hyvässä turvassa ja usko itsesi keskelle taivasta. Aamen.