torstai 26. toukokuuta 2022

Jeesus ei jätä meitä yksin

 


Jeesus oli maan päällä vielä 40 päivää sen jälkeen, kun hän oli ylösnoussut kuolleista. Tuona aikana hän selitti opetuslapsille kirjoituksia eli kaikkea sitä, mitä hänestä oli Raamattuun kirjoitettu. Juutalaiset olivat odottaneet tulevaa Messiasta vuosisatoja, mutta sitten kun Hän tuli, suuri osa ihmisistä ei tunnistanut häntä. Nyt Jeesus osoitti kaikkien ennustusten käyneen toteen hänessä. Hän oli se odotettu Pelastaja.

Myös ennen kuolemaansa Jeesus kertoi opetuslapsille tulevia tapahtumia. Yksi tärkeimmistä Jeesuksen puheista on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvuissa 14–17. Siinä Jeesus puhuu paljon Pyhästä Hengestä. Jeesus sanoo sureville opetuslapsilleen: ”Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne.” (Joh. 16:7) Jeesus oli tehtävänsä suorittanut. Hän oli sovittanut maailman synnin ja nyt oli tullut aika hänen siirtyä takaisin Isän luo ja Pyhän Hengen oli aika tulla maailmaan.

Jeesus puhuu Pyhästä Hengestä Puolustajana ja Totuuden Henkenä. Ilman Pyhää Henkeä ihminen ei voi ymmärtää totuutta Jeesuksesta. Pyhä Henki ”paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio.” (jae 8) Se, mitä Jeesus seuraavaksi sanoo voi olla myös kristityille yllätys. Ihmisillä nimittäin on usein aivan liian kapea käsitys synnistä. Ihmiselle on luonnollista ajatella synti väärinä tekoina ja sanoina. Joku uskaltaa tunnustaa synniksi myös pahat ajatukset.  

Jeesus kuitenkin opettaa: ”Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun, vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo, ettekä te enää näe minua, ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu.” (jakeet 9–11) Synti on siis sitä, että ihminen ei usko Jeesuksen sovittaneen hänen syntinsä. Tämä on myös se synti Pyhää Henkeä vastaan, jota ei saa anteeksi. Ihminen ei voi uskoa Jeesukseen syntiensä sovittajana ilman, että hän kuulee Jeesuksesta ja Pyhä Henki antaa hänelle ymmärryksen, että Jeesus on Jumalan Poika, joka syntyi maailmaan sovittamaan koko maailman synnin ja tämä syntien sovitus koskee myös juuri minua. Jos ihminen kieltäytyy ottamasta vastaan Jeesusta omaksi Pelastajakseen, hän jää syntiinsä eikä hänellä ole pääsyä iankaikkiseen elämään Jumalan yhteydessä.

Myös jokainen Jeesuksen pelastama ihminen tekee syntiä elämänsä loppuun saakka. Jeesus on kuitenkin jo sovittanut meidän syntimme ja uskomalla Jeesukseen me saamme samalla uskoa myös kaikki syntiset tekomme anteeksi. Pyhä Henki opettaa meitä ja johdattaa tämän elämän läpi iankaikkiseen elämään. Meidän ei tarvitse pelätä, vaan saamme luottavaisina katsoa koko ajan Jeesukseen ja elää hänen täytetyn työnsä varassa. Aamen.

1 kommentti: