sunnuntai 8. elokuuta 2021

Elämän valo

Olemme kovia arvostelemaan ja tuomitsemaan. Se tapahtuu niin huomaamatta. Ei edes itse huomaa aina, miten on jo toiminut tuomitsevasti. Jeesusta arvosteltiin aikanaan ja hänet haluttiin tappaa. Hän jakoi ihmisten mielipiteitä. Osa ihmisistä tunnisti Hänet Messiaaksi. He vain tiesivät, kun olivat Hänen lähellään ja kuuntelivat Häntä, että puhe tuli Jumalalta. Juutalaiset pitivät Häntä vaarallisena eksyttäjänä ja halusivat Hänet ottaa kiinni ja tuomita. Aika sekasortoista ja eripuraista oli jo silloin ihmisten välillä ja niinhän se on nytkin. Tämä asia ei ole muuttunut.  

Johanneksen luvussa 8 Jeesus sanoo olevansa maailman valo ja joka seuraa Häntä, ei kulje pimeässä vaan hänellä on elämän valo. Tuota valoa kaivattiin silloin ja kaivataan nyt. Jeesuksen vertauksia ei aina ymmärretty ja fariseukset eivät ainakaan halunneet ymmärtää vaan käänsivät kaiken Jeesusta vastaan etsien syitä Hänen tuomitsemiseen. Tämä on tuttua meillekin. Lauseet voidaan kääntää meitä vataan, jos niin halutaan.

He halusivat tappaa Jeesuksen, koska Hänen sanansa ei saanut heissä sijaa. He kokivat Jeesuksen vaaralliseksi, uhaksi omalle valta-asemalleen. He eivät ymmärtäneet eivätkä kuulleet. Tämä on tuttua meillekin ja nykyäänkin. Vallasta ja hyvästä asemasta taistellaan joka puolella ja kaikenlaisista etuuksista ja rahasta. Jeesus halusi ja haluaa vapauttaa meidät erilaisista kahleista ja tehdä vapaaksi. Johanneksen luvussa 8 Hän lupaa, että kun opimme tuntemaan totuuden, se tekee meidät vapaaksi. Vapaaksi myös kaikesta väärästä vallankäytöstä ja kilpailusta.  Ei Jumalan sanaa voikaan ymmärtää ellei Jeesus itse sitä meille avaa. Sen Hän tekee, kun lähestyt Häntä. Hän haluaa auttaa meidät irti kahleista ja vapauttaa syytöksistä ja tuomioista. Sen vuoksi Hän kuoli ristillä, jotta me voisimme olla vapaita kaikesta pahasta. Hän kantoi kaiken pahuutemme ja antoi meille anteeksiannon, armon. Se on suurta rakkautta.

Hän antoi meidän elämäämme valon ja vapauden. Sitä valoa voi löytää rukouksen ja Jumalan sanan kautta. Jeesus valaisee tiesi ja haluaa antaa sinulle vapauden. Vapaus onkin monien mielestä yksi tärkeimmistä asioista. Silti emme edes aina huomaa olevamme sidottuja tai riippuvaisia. Olemme usein sidottuja monin tavoin. Olemme sidottuja usein myös siihen, että tuomitsemme itsemme ja toisemme liian helposti. Jeesus voi valaista elämämme niinkin, että huomaamme, mikä sitoo . Silti emme täällä maan päällä pääse irti virheistämme. Anteeksiannollaan, rakkaudellaan, Hän lahjoittaa meille vapauden ja voimme luottaa Jeesuksen rakkauteen meitä kohtaan virheistämme huolimatta. Ei enää tarvitse kulkea pimeässä, Hän kulkee valonamme vierellä, tuli mitä tuli.

 

2 kommenttia: