tiistai 23. toukokuuta 2023

Lahjat ovat monet, Henki on yksi

 


Jumalan armoa ja rauhaa kaikille blogin lukijoille ja teille rakkaat kristityt ystävät. Minulle nousi mieleeni se, kun kuulin, että eräässä kristillisessä joukossa oli noussut esille kielillä puhumisen lahja. Siellä oli opetettu, että sellaiset kristityt ystävät pitäisi hylätä, joilla ei ole tätä lahjaa, koska he eivät tämän ryhmän oppien mukaan ole oikeita kristittyjä.

1. Korintolaiskirjeen 12. luvussa käsitellään sitä, miten Kristuksen seurakunnassa on erilaisia lahjoja. Teidän kannattaa kotona lukea koko luku, vaikka minä otan tähän vain osan. Jakeissa 8–11 sanotaan: ”Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo.”

Pari jaetta myöhemmin jatkuu: ”Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä vaan monista. Vaikka jalka sanoisi: ”Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen”, se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi: ”Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen” se silti kuuluu ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia? Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi.” (jakeet 14-20)

Meidän tulee ymmärtää se, että Jeesus on omaan seurakuntaansa, joka on Pyhän Hengen saaneiden ihmisten joukko, antanut erilaisia lahjoja. Me emme saa mitään näistä lahjoista nostaa toista ylemmäs tai laskea toista alemmas. Kaikkia näitä tarvitaan seurakunnassa. Sinä ystävä, joka ajattelet, että sinulla ei ole mitään lahjaa, niin eikös sekin ole lahja, että Jeesus on sinut herättänyt ja olet alkanut tuntea, että sinä tarvitset elämääsi Jeesusta. Minä koen, että se on ensimmäinen suuri lahja, jonka minä olen saanut Pyhältä Hengeltä. Pyhä Henki on alkanut muistuttaa minua synnistä ja siitä tarpeesta, että minä tarvitsen Jeesuksen. Sitä myöten sitten vuosien saatossa Jumala on antanut minulle sellaisen lahjan, että hän on avannut minulle hänen suuruuttaan ja sitä, kuinka minä tarvitse armoa joka päivä. Minä en omilla ansioillani menesty enkä tule taivaskansalaiseksi. Mutta sillä että Jeesus on minut pelastanut, minä tulen autuaaksi. Ajattelen niin, että nämä kaikki kielillä puhumiset ja muut lahjat, niin ne ovat sitten ekstraa. Tärkein lahja on se, että me turvaudumme Jeesuksen armoon.

Myös se on lahja, että Jumala on antanut meille lääkäreitä ja seurakuntaan kahvin keittäjiä ja kokkeja ja hyvin monenlaisia lahjoja. Nuo Pyhän Hengen lahjat, jotka tuossa Korinttilaiskirjeessä on mainittu, eivät saa olla erottamassa meitä toisistamme, vaan yhdistämässä. Apostoleillekin oli annettu erityyppisiä lahjoja ja niin se on vielä tänä päivänäkin, että meillä kaikilla kristityillä on erilaisia lahjoja, mutta näiden lahjojen perusteella me emme saa tuomita toisiamme. Haluankin sinua kristitty ystävä rohkaista siihen, että se on jo lahja, että Jumala on sinut herättänyt ja antanut sinulle uskon lahjan, sen, että turvaudut tänä päivänäkin Jeesuksen armoon. Sinä saat uskoa, että kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen nimen ja veren tähden ja me saadaan olla hyvässä turvassa ja lohdutettuna. Aamen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti