torstai 27. lokakuuta 2022

Uskon syntyminen

 


Minä uskon sinua. Uskon selviäväni tästä. Uskon, että kaikki menee hyvin. Uskon Jeesukseen syntieni sovittajana. Tuntuiko sinusta jotenkin omituiselta lukea nuo kaikki erilaiset uskomiset peräkkäin. Minusta nimittäin tuntui siltä. Kuitenkin suomen kielessä käytetään uskoa-sanaa hyvin monenlaisissa yhteyksissä.  Ajattelen, että tämä on yksi syy siihen, miksi ihmisten on vaikea ymmärtää, mitä pelastava usko on.

Heprealaiskirje määrittelee uskon tällä tavalla: ”Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy” (Hepr. 11:1) Tämä määritelmä sopii myös noihin maallisiin uskomisiin. Juuri tuolla tavallahan me ajattelemme, kun toivomme jonkin asian päättyvän hyvin ja toimimme sen eteen, että näin tapahtuisi. Jeesuskin liitti uskomisen myös maallisiin asioihin: ”Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista!” (Joh. 3:12) Meidän on siis vain hyväksyttävä, että uskoa on monen tasoista.

Kukaan ei voi itse ottaa itselleen uskoa Jeesukseen syntiensä sovittajana. Uskon saa aina aikaan Jumala, joka synnyttää ihmiseen jotain aivan uutta Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta. Pyhä Henki käyttää aina Jumalan sanaa uskon synnyttämiseen. Jos ihminen ei ole kuullut Jeesuksen sovitustyöstä, ei hän voi uskoa. Sen vuoksi on tärkeää, että puhumme uskostamme Jeesukseen. Erityisen tärkeää on, että osaamme kertoa, mitä Raamatussa kerrotaan Jeesuksen sovitustyöstä. Jos kerromme ainoastaan, mitä omassa elämässämme on tapahtunut, ei se riitä toisessa ihmisessä uskon syntymiseen ja kestämiseen.

Nykyään monet ihmiset ajattelevat, että elämä vain katoaa, kun tämä maanpäällinen elämä loppuu. Toiset taas ajattelevat, että on Jumala, jolle riittää, että on elänyt melko kunnollisen elämän. Jumalan pyhyys on vieras asia suurimmalle osalle ihmisiä. Jumalan edessä me olemme kuitenkin kaikki syntisiä. Yksi ajatus riittää erottamaan meidät Jumalasta. Sen vuoksi kukaan ei voi pelastua ilman Jumalan valmistamaa pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus itse sanoo: ”Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun.” (Joh. 16:9) Tämän vuoksi ainut mahdollisuus päästä iankaikkiseen elämään Jumalan yhteydessä on Jeesus.

Luetaan siis ystävät Raamattua yksin ja yhdessä uskonystävien kanssa. Keskustellaan Raamatun sanasta ja sillä tavalla harjoitellaan puhumaan Jeesuksesta syntiemme sovittajana, niin että olisimme valmiita kertomaan uskomme perustasta, Jeesuksesta, kun Pyhä Henki tilanteen niin johdattaa.

2 kommenttia: